Kockázatbecslés

1336647_96266110Kockázatbecslés végzendő az épületekben található vízrendszerekből származó legionellákkal történő fertőződés veszélyének felméréséhez és a szükséges elővigyázatossági intézkedések meghatározásához.

A vizsgálatnak a lehetséges veszélyforrások azonosítására és értékelésére irányuló teljes körű ellenőrzést magában kell foglalnia, és ki kell terjedjen: speciális módszerekre, amelyekkel a Legionella baktériummal történő fertőződés megelőzhető, vagy ha a megelőzés nem megvalósítható, akkor olyan módszerekre, amelyekkel a Legionella baktérium expozíció kockázata felügyelhető.

A felmérést végző személynek értenie kell az épületekben található vízrendszerekből származó Legionella baktériummal történő fertőződés veszélyének felbecsléséhez és a szükséges óvintézkedések meghatározásához. A legionárius betegség ismertté vált járványainak kialakulásához bizonyítottan hozzájárult a nem megfelelő irányítás, a képzés hiánya és az elégtelen kommunikáció.

A kockázatbecslésről részletesen dokumentált jegyzőkönyvet kell készíteni, és ahol kockázat áll fenn, annak felméréséhez az egyéb szükséges egészségügyi és biztonsági feljegyzéseket is csatolni kell. A munkáltató köteles a munkavállalókat vagy azok képviselőit tájékoztatni a Legionella baktérium expozíció azonosított kockázatáról, és azokról az eljárásokról, amelyek a kockázat kezelését szolgálják. Lényeges, hogy az ellenőrző intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzék az ennek módjáról és gyakoriságáról hozott döntés alapján.

800152_96812627A kockázatbecslést rendszeresen (legalább kétévente) felül kell vizsgálni, továbbá minden olyan esetben, amikor gyanítható, hogy már érvényét vesztette. Ez előfordulhat a vízrendszerben, illetve annak használatában történt változások esetén, vagy amikor az ellenőrzések azt jelzik, hogy a kontrollintézkedések hatékonysága csökkent.

Ha már azonosították és felmérték a kockázatot, írásbeli tervet kell készíteni annak megelőzésére és kontrolljára. Ennek főleg azokat az információkat kell tartalmaznia, amelyek az expozícióból származó kockázat kontrolljához szükségesek.
Az elsődleges cél a Legionella baktériumok szaporodását lehetővé tevő feltételek kiküszöbölése, és az aeroszol képződés elkerülése kell legyen. A legcélszerűbb eljárás, ha a kockázat megelőzhető egy veszélyt jelentő berendezés kockázatot nem jelentőre való cseréjével.


A legionellák jelenlétének megbízható kimutatása technikailag nehéz, és speciális laboratóriumi hátteret és szaktudást igényel. Az eredmények értelmezése is nehéz; a negatív vizsgálati eredmény nem zárja ki a legionellák jelenlétét. Fordított esetben egy pozitív eredmény sem jelenti feltétlenül a kontroll hiányát, hiszen szinte minden természetes vízforrásban fellelhetőek legionellák.
Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit kellőképpen tapasztalt és hozzáértő személy értelmezze. Ha szükséges, azonnali intézkedéseket kell foganatosítani.

Amennyiben a felmérés bebizonyítja, hogy nincs ésszerűen belátható kockázat, vagy a kockázat nem jelentős és valószínűtlen, hogy növekedne, nincs szükség további vizsgálatra és intézkedésekre. Ha a helyzet esetleg változna, akkor a kockázatbecslést felül kell vizsgálni, és a szükséges változtatásokat végre kell hajtani.

Többet a kockázatbecslésről az Európai Útmutatóban olvashat.

Készült az Európai Útmutató nyomán. Fénykép forrása: www.freeimages.com