Kockázatbecslés

1336647_96266110Kockázatbecslés végzendő az épületekben található vízrendszerekből származó legionellákkal történő fertőződés veszélyének felméréséhez és a szükséges elővigyázatossági intézkedések meghatározásához.

A vizsgálatnak a lehetséges veszélyforrások azonosítására és értékelésére irányuló teljes körű ellenőrzést magában kell foglalnia, és ki kell terjedjen: speciális módszerekre, amelyekkel a Legionella baktériummal történő fertőződés megelőzhető, vagy ha a megelőzés nem megvalósítható, akkor olyan módszerekre, amelyekkel a Legionella baktérium expozíció kockázata felügyelhető.

A felmérést végző személynek értenie kell az épületekben található vízrendszerekből származó Legionella baktériummal történő fertőződés veszélyének felbecsléséhez és a szükséges óvintézkedések meghatározásához. A legionárius betegség ismertté vált járványainak kialakulásához bizonyítottan hozzájárult a nem megfelelő irányítás, a képzés hiánya és az elégtelen kommunikáció.

A kockázatbecslésről részletesen dokumentált jegyzőkönyvet kell készíteni, és ahol kockázat áll fenn, annak felméréséhez az egyéb szükséges egészségügyi és biztonsági feljegyzéseket is csatolni kell. A munkáltató köteles a munkavállalókat vagy azok képviselőit tájékoztatni a Legionella baktérium expozíció azonosított kockázatáról, és azokról az eljárásokról, amelyek a kockázat kezelését szolgálják. Lényeges, hogy az ellenőrző intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzék az ennek módjáról és gyakoriságáról hozott döntés alapján.

800152_96812627A kockázatbecslést rendszeresen (legalább kétévente) felül kell vizsgálni, továbbá minden olyan esetben, amikor gyanítható, hogy már érvényét vesztette. Ez előfordulhat a vízrendszerben, illetve annak használatában történt változások esetén, vagy amikor az ellenőrzések azt jelzik, hogy a kontrollintézkedések hatékonysága csökkent.

Ha már azonosították és felmérték a kockázatot, írásbeli tervet kell készíteni annak megelőzésére és kontrolljára. Ennek főleg azokat az információkat kell tartalmaznia, amelyek az expozícióból származó kockázat kontrolljához szükségesek.
Az elsődleges cél a Legionella baktériumok szaporodását lehetővé tevő feltételek kiküszöbölése, és az aeroszol képződés elkerülése kell legyen. A legcélszerűbb eljárás, ha a kockázat megelőzhető egy veszélyt jelentő berendezés kockázatot nem jelentőre való cseréjével.


A legionellák jelenlétének megbízható kimutatása technikailag nehéz, és speciális laboratóriumi hátteret és szaktudást igényel. Az eredmények értelmezése is nehéz; a negatív vizsgálati eredmény nem zárja ki a legionellák jelenlétét. Fordított esetben egy pozitív eredmény sem jelenti feltétlenül a kontroll hiányát, hiszen szinte minden természetes vízforrásban fellelhetőek legionellák.
 Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit kellőképpen tapasztalt és hozzáértő személy értelmezze. Ha szükséges, azonnali intézkedéseket kell foganatosítani.

Amennyiben a felmérés bebizonyítja, hogy nincs ésszerűen belátható kockázat, vagy a kockázat nem jelentős és valószínűtlen, hogy növekedne, nincs szükség további vizsgálatra és intézkedésekre. Ha a helyzet esetleg változna, akkor a kockázatbecslést felül kell vizsgálni, és a szükséges változtatásokat végre kell hajtani.

Többet a kockázatbecslésről az Európai Útmutatóban olvashat.

Készült az Európai Útmutató nyomán. Fénykép forrása: www.freeimages.com

Dr. Barna Zsófia

Dr. Barna Zsófia

környezetegészségügyi szakember, Legionella szakértő,
a Prevalence of Legionella in premise plumbing in Hungary című cikk egyik szerzője.

Kötelező Legionella kockázatbecslés

2016-tól az EMMI 49 /2015 (XI. 6) rendelet alapján kötelezően kockázatbecslést kell készíttetnie, ha az Ön létesítménye Legionella fertőzési kockázatnak van kitéve.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!