Hűtőtornyok és evaporatív hűtőgépek

800152_96812627A nedves hűtőkben a beáramló levegőt nem szűrik, így a vízzel találkozó levegő szennyezőanyag tartalma viszonylag magas, a víz a levegőből jelentős mennyiségű szennyeződést mos ki. A nedves hűtők felületnövelő töltetének nedves felületén igen sok szennyeződés ülepedik ki, illetve a nedves hűtőkben a víz hőmérséklete is gyakran a legionellák számára kedvező.

Egy nedves mosó, különösen egy nedves hűtő működési feltételei olyan környezetet biztosítanak a mikroorganizmusoknak, amelyben azok képesek elszaporodni. A vízhőmérséklet, a pH feltételek, a tápanyagok koncentrációja, az oldott oxigén és szén-dioxid jelenléte, egyes esetekben a napfény és a nagy felületek mind elősegítik a mikroorganizmusok szaporodását, így a protozonokét, algákét és a baktériumokét – beleértve a legionellákét – is. A nedves hűtők töltetén kedvezőek a feltételek a biofilm kialakulásához és a legionellák szaporodásához.

A nedves hűtőből kilépő légáram kedvezőtlen külső légállapotok esetén jelentős mennyiségben szállíthat legionellát tartalmazó vízcseppeket, amelyek a szél útján meglepően távolra is eljuthatnak.

Mindezek magyarázzák, hogy a legionellózis kialakulásának szempontjából legnagyobb kockázatot jelentő épületgépészeti berendezésnek a nedves hűtőtornyokat tekinthetjük.

A legionellózis kialakulásának kockázata a nedves mosókban az alkalmazott víz kezelésével és ellenőrzésével csökkenthető. A vízkezelési stratégia a Legionella kockázatkezelési program kulcseleme; kialakítására vízkezelési szakvállalkozó igénybevétele ajánlott. A hűtőtornyok fertőtlenítéséről többet a Hat kulcslépés hűtőtornyok biztonságos fertőtlenítéséhez c. blogbejegyzésben olvashat.

800148_70705750

Elvárások az üzemeltetők felé:

  • A vízrendszerekhez (nedves hűtők, légkezelők nedvesítő kamrái, stb.) álljon rendelkezésre üzemeltetési leírás.
  • Álljon rendelkezésre továbbá egy teljes körű vízkezelési program, amely a vízrendszer fizikai és működési paraméterein, valamint a pótvíz részletes elemzésén alapszik.

A Legionella kockázatkezelés hatékonysága érdekében a vízkezelési program kézikönyve ki kell, hogy térjen a következőkre: a normál szabályozási paraméterekre; a tisztítási és fertőtlenítési eljárások időpontjaira és feladataira, a pótvíz minőségre vonatkozó határértékekre, a műszaki előírásoknak nem megfelelő helyzetekre, a megváltozott üzemi feltételekre vonatkozó határértékekre és beavatkozásokra, a felhasznált vegyszerek mennyiségére és az alkalmazás gyakoriságára.

Az ellenőrző programnak magába kell foglalnia rutin mintavételezést heterotróf baktériumok és legionellák irányába történő vizsgálat céljára. A mintavételi és a biocid kezelési program ütemezése összehangolandó, illetve a mikrobiológiai eredmények értékelésénél a biocid kezelési program státuszát valamint az azonos időben és helyen vett minta biocid koncentrációját is figyelembe kell venni. A laboratóriumi vizsgálatokat, például a legionellák tenyésztését és az eredmények értékelését, akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. Legionella vizsgálat legalább negyedévente ajánlott. A mikroorganizmusok száma önmagában is fontos, de a változások hétről hétre történő követésére is szükség van. A Legionella baktériumok általában szinte minden természetes környezeti vízforrásban megtalálhatóak, ezért a vízrendszerekből vett minták gyakran adnak pozitív eredményt. Ha nem mutatható ki Legionella, akkor sem szabad enyhíteni a felügyeleti intézkedéseken és a monitoring rendszeren. De a Legionella baktériumok jelenlétének vizsgálatával sem szabad helyettesíteni a kockázatbecslésben megállapított kontroll stratégiákat és méréseket.

Hűtőtornyok mikrobiológiai ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési szintek (Az EMMI 49/2015. (XI. 6.) rendelete szerint)

SzintVízminőség jellemzéseSzükséges intézkedések
Figyelmeztető szintA Legionella koncentráció 1000 TKE/l feletti eredménye vagy a Legionella
koncentráció nem értékelhető a nem Legionella szervezetek túlzott növekedése miatt
Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése
Beavatkozási szintA Legionella koncentráció 10 000 TKE/l feletti, vagy a 22 °C-os telepszám 500 000 TKE/ml feletti eredményeKockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali újramintázás;
Újbóli hasonlóan magas csíraszám esetén azonnali kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása, és kéthetente történő újramintázás a figyelmeztető szintet meg nem haladó vizsgálati eredmények eléréséig
Azonnali beavatkozási szintA Legionella koncentráció 100 000 TKE/l feletti, vagy a 22 °C-os telepszám 5 000 000 TKE/ml feletti eredményeKockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése;
Azonnali újramintázás;
Azonnali kockázatcsökkentő intézkedés, szükség esetén a rendszer leállítása

A nedves mosók vizét biocidekkel érdemes kezelni. Az alkalmazott biocidek a légkezelők és a nedves hűtők esetében eltérhetnek, hiszen a légkezelők közvetlenül emberi tartózkodási zónát szolgálnak ki.

CIDE3758P8

Hűtőgépek:  A gépi hűtést megvalósító berendezések feladata hő szállítása alacsonyabbról magasabb hőfokszintre. Az alacsonyabb hőfokszinten a hűtőgép hőt von el a hűtendő térből vagy a hűtendő közegből valamilyen alacsony nyomású speciális hűtőközeg elpárologtatása révén. A legionellózis kialakulásának kockázata akkor állhat elő, ha a hűtőkör külső oldalán víz jelenik meg. (A komfort- vagy ipari célú léghűtőkben a levegőt általában nem nedves, hanem felületi hűtőkkel hűtik.). A kondenzátum jellemzően olyan hideg, hogy abban a legionellák szaporodása nem valószínűsíthető. Ha azonban a kondenzátum valamilyen kialakítási, beépítési vagy üzemeltetési hiba miatt nem tud távozni a csepptálcáról, akkor abban a levegő által szállított szennyeződésekből megjelenhet a baktérium, az üzemszünet idején pedig a víz hőmérséklete akár a szaporodáshoz szükséges szint fölé is emelkedhet. A légáram képes lehet vízcseppeket felragadni és emberek tartózkodási zónájába szállítani. A hűtőgép kondenzátor-oldalán akkor lehet legionellózis kialakulásának kockázatára számítani, ha ott a hőelvonást valamilyen vizes nyitott folyamat végzi. 

A hűtőgépekhez kapcsolódó kockázatkezelés legfontosabb feladata a hűtött felületeken kondenzálódó víz elvezetésének biztosítása. A Legionella kockázatkezelés hűtési rendszerekkel kapcsolatos teendőivel kapcsolatban többet az Európai Útmutató 1.A.5 fejezetében tudhat meg.

Az EMMI 49/2015. (XI. 6.) rendelete a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 8. § rendelkezik arról, hogy a Magyarország területén működő nedves hűtőtornyokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által működtetett elektronikus rendszeren keresztül az  üzemeltetőnek, ennek hiányában a  tulajdonosnak be kell jelentenie az OTH részére a következő adatok megadásával:
a) az üzemeltető, ennek hiányában a tulajdonos neve, székhelye vagy lakcíme,
b) a  létesítmény címe (település irányítószáma, neve, a  közterület megnevezése, helyrajzi szám), ahol a hűtőtorony működik,
c) a hűtőtorony: ca) gyártója, cb) típusa, típusszáma, cc) gyártásának éve, cd) megnevezése, ce) kialakítása (zárt vagy nyitott), valamint
d) a rendszer térfogata.

Az  üzemeltető, ennek hiányában a  tulajdonos az  adatokban bekövetkező változást 15 napon belül köteles az OTH-nak bejelenteni.

Készült az Európai Útmutató nyomán. Fotó: freeimages

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!