Hálózati hideg- és melegvíz

www.trendir.comHálózati hidegvíz

A közműves vízellátás által szolgáltatott ivóvíz tartalmaz legionellákat: felszíni eredetű vizekben a Legionella baktérium, ha alacsony koncentrációban is, de jelelmzően jelen van. Rétegvíz esetén a felszínre hozott víz elvben nem tartalmaz legionellát, azonban a vízkezelési technológia miatt a közműhálózatba kerülő vízben már nem lehet kizárni a baktérium jelenlétét.

A közműhálózatba juttatott víz klóros fertőtlenítése még olyan koncentrációval történik, ami a legionellák ellen nem elég hatásos. Így az ivóvízben számítani kell a legionellák jelenlétére alacsony csíraszámban. A hidegvíz-rendszerekben a legfontosabb megszüntetni azon körülményeket, amelyek között a legionellák akár csak a rendszer egy kis részén is elszaporodhatnának.

A fő feladat tehát a tápanyagot tartalmazó szennyeződések kiülepedésének, ill. a legionellák szaporodásához szükséges hőmérsékletnek az elkerülése. Kiülepedéssel nagy vízterű berendezésekben, úgymint pl. tartályokban, és a túlméretezett, vagy rendszeres átöblítés nélküli vezetékszakaszokban lehet számolni.

A hideg víz hőmérséklete két perc után egyik kifolyónál sem lehet magasabb 20°C-nál. A legionellák szaporodási feltételeinek csökkentése érdekében a vízrendszer legyen lehetőleg minél kisebb térfogatú, és kerüljön minél gyorsabb átöblítésre. A hálózat nem tartalmazhat rendszeres átöblítés nélküli, ún. „vak” ágakat. A rendszerben sehol sem szabad továbbá olyan szerves anyagokat használni, amelyek a legionellák vagy egyéb baktériumok tápanyagául szolgálhatnak.

1336647_96266110Használati melegvíz-rendszerek

A használati melegvíz előállítása történhet egyedi és központi melegvíz-termelőkben.

A legfeljebb 200 liter térfogatú egyedi melegvíz-termelőket a szakirodalom a Legionella-fertőzések szempontjából kockázatmentesnek tartja. Ugyanakkor Magyarországon fordult már elő olyan megbetegedés, amelyet valószínűsíthetően tartósan használaton kívül álló egyedi villanybojlerből származó vízből képződött aeroszol okozott.

Az egyedi melegvíz-termelők működhetnek átfolyós és tárolós üzemben. Az átfolyós melegvíz-termelőkben a legionellák szaporodásának feltételei általában nem alakulhatnak ki.

Bármilyen tárolós rendszerre igaz, hogy a tároló különböző tartományaiban változik a víz hőmérséklete valamint az áramlási sebessége is. A vízkőből, korróziós termékekből és a kiülepedett lebegő anyagokból álló üledékben kiváló feltételek alakulhatnak ki a biofilm képződéséhez és a legionellák szaporodásához. A lerakódás hőszigetelőként is működhet, így akár védelmet nyújthat a baktériumok számára az időszakos hőfertőtlenítéssel szemben is.

A baktérium elszaporodásának szempontjából a kiterjedt, sokszor rosszul kivitelezett és üzemeltetett, a védekezésnek semmilyen szempontból meg nem felelő rendszerek jelentik az igazi kockázatot.

Ha a használati melegvíz-fogyasztóhelyek távol vannak a termelőtől, cirkulációs vezetékrendszert kell kiépíteni. Az elégtelen cirkulációjú használati melegvíz-rendszerekben minden feltétel adott a legionellák elszaporodásához: a nagy vízterű, elhanyagolt állapotú használati melegvíz tárolók, az előremenő víz elégtelen hőmérséklete, a beszabályozatlan cirkuláció, valamint a pangó vezetékszakaszok.

A legionellák elszaporodása elleni védelem használati melegvíz-rendszerekben alkalmazható legcélszerűbb eszköze a megfelelő hőmérsékletek betartása. A kérdésben hazai előírások hiányában a hasonló műszaki gyakorlat miatt a német Gáz és Vízügyi Egyesület előírását tekintik a szakemberek (DVGW W551) mértékadónak: amennyiben a HMV-rendszer kettőnél több lakást lát el, vagy a beépített tárolótérfogat meghaladja a 400 litert, akkor a használati melegvíz névleges hőmérséklete legalább 60°C legyen, és a hőmérséklet az elosztó- és cirkulációs hálózat egyik pontján sem csökkenhet 55°C alá. A cirkuláció nélkül maradó vezetékszakaszok térfogata nem haladhatja meg az egy litert. A rendszer azon részeit, amelyekben az előírt hőmérséklet üzemszerűen nem tartható fenn naponta egy alkalommal 60°C fölé kell melegíteni. Az elszigetelten álló HMV fogyasztókat célszerű egyedi melegvíz-termelővel ellátni. A különböző vízvételi helyeken egy perc elteltével mért legalacsonyabb és legmagasabb vízhőmérséklet értékek közti különbség nem lehet több, mint 10°C. Az ennél nagyobb különbség jelezheti a rendszer beszabályozatlanságát, a szigetelés hiányát, vagy a hideg víz visszaáramlását a melegvíz-rendszerbe. Ezen vízhőmérsékletekre vonatkozó előírásokra támaszkodik az ún. Legionella rendelet (49/2015 (XI. 6.) EMMI Rendelet) és az általa hivatkozott OKI Módszertani levél is, azaz közforgalmú létesítményekben a két dokumentumban előírtaknak meg kell feleltetni az ivóvíz és a használati melegvíz hőmérsékletét. 

SONY DSCA megfelelő üzemeltetés feltétele továbbá, hogy a hőtermelő és a tároló mérete legyen összhangban. A tároló legyen üríthető, és rendelkezzen olyan méretű tisztítónyílással, amely lehetővé teszi teljes belső felületének tisztítását.

Ha a rendszer egészét, vagy valamely más alapvető elemét egy hétnél hosszabb ideig nem működtetik és ezért hőmérséklete 55°C alá csökken, használat előtt a rendszerben tárolt meleg vizet egy órára legalább 60ºC-ra kell melegíteni.

A házi vízrendszerek perifériás részeiben szaporodó legionellák jelentette kockázat csökkenthető a vízvételi helyek rendszeres használatával. A ritkán használt kivezetések hetenkénti, néhány perces átöblítése jelentősen csökkenti az onnan kijutó legionellák számát.

Amennyiben a használati melegvíz-rendszerek Legionella kockázatának kontrollja nem valósítható meg a szükséges hőmérsékletek betartásával, biocid kezelést is lehet alkalmazni. A biocid adagolása történhet automatikusan, vagy alkalmi fertőtlenítés esetén külön beavatkozásra. Bővebben erről a lehetőségről az Európai Útmutatóban vagy az OKI Módszertani levelében olvashat.

Arany színű csapA vezetékes vízben a legionellák elszaporodását, vagy az expozíciót befolyásoló legfőbb tényezők: 
– rossz vízminőség és vízkezelési hibák
– ivóvíz természetes mikrobiótája
– a vízhálózat beszabályozottságának hibái: pangó vízszakaszok, alacsony áramlási sebesség
– a vízhálózat, ill. a szerelvények anyaga (mikrobiális növekedés, ill. biofilm képződés szempontjából)
– nem megfelelő, vagy nem elég hatékony vízkezelés, -fertőtlenítés
– 20-50°C közötti vízhőmérséklet
– biofilm jelenléte
– tápanyagok mennyisége és minősége
– aeroszol képződés

A határértékekről

A „Legionella-rendelet” megjelenéséig – a nemzetközi ajánlások alapján – úgy tartották a szakemberek, hogy 1 000 TKE/l azaz a csíraszám, amely felett a vizes rendszer már közegészségügyi kockázatot jelent a Legionella-szennyezettség miatt és kockázatcsökkentő beavatkozás szükséges. 10 000 TKE/l pedig az azonnali kockázatkezelés határértékét jelentette. Természetesen kórházak kritikus pontjain, ahol immunszupresszált betegek kezelése folyt, ennél szigorúbb határértékekkel dolgoztak.
Erről bővebben a “Mennyi a Legionella határérték?” c. blogbejegyzésben olvashat.

Kockázatkezelési szintek (“határértékek”) a 49/2015 (XI.6) EMMI rendelet szerint:

  1. Figyelmeztető szint: A Legionella-koncentráció 1000 TKE/l feletti legalább egy mintában, de kevesebb, mint a minták 50%-ában, és egyben sem magasabb 10 000 TKE/l-nél. Figyelmeztető szint esetén szükséges intézkedések: Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése.
  2. Beavatkozási szint: A Legionella-koncentráció 1000 TKE/l-nél magasabb több, mint a minták 50%-ában, vagy 10 000 TKE/l feletti legalább egy mintában. Beavatkozási szint esetén szükséges intézkedések: Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali újramintázás Újbóli hasonlóan magas csíraszám esetén kockázatcsökkentő beavatkozás.
  3. Azonnali beavatkozási szint: A Legionella-koncentráció 10 000 TKE/l feletti a minták több, mint 50%-ában. Azonnali beavatkozási szint esetén szükséges intézkedések: Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése; azonnali kockázatcsökkentő beavatkozás*; Azonnali újramintázás.

.

Készült az „Európai útmutató az utazással összefüggő legionárius betegség felügyeletéhez és megelőzéséhez” c. dokumentum nyomán

Kivonat a W551-ből itt érthető el német nyelven.

Fényképek forrása: www.trendir.com és www.freeimages.com. 

Dr. Barna Zsófia

Dr. Barna Zsófia

környezetegészségügyi szakember, Legionella szakértő,
a Prevalence of Legionella in premise plumbing in Hungary című cikk egyik szerzője.

Kötelező Legionella kockázatbecslés

2016-tól az EMMI 49 /2015 (XI. 6) rendelet alapján kötelezően kockázatbecslést kell készíttetnie, ha az Ön létesítménye Legionella fertőzési kockázatnak van kitéve.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!