Átfogó tanulmány a magyarországi vízhálózatok Legionella szennyezettségéről!

Átfogó tanulmány jelent meg a neves Water Research tudományos szaklapban a magyarországi hálózati melegvíz-rendszerek Legionella szennyezettségéről. A cikk jelentőségét növeli, hogy nem csak helyzetképet ad a hálózati víz minőségéről, hanem vizsgálja a szennyeződés lehetséges okait is.

A cikk összefoglalója magyarul:

„Az épített vizes környezetekben, köztük a hálózati vízrendszerekben a legionellák elszaporodása komoly közegészségügyi kockázatot jelenthet.

Jelen vizsgálatban különböző épületek, úgymint egészségügyi és oktatási intézmények, szállodák, lakóingatlanok, irodaházak és ipari létesítmények használati melegvízhálózatát vizsgálták. Az eredményeket az épület és a hálózat jellemzőivel összefüggésben is vizsgálták. Az épületek több mint 60 %-a fertőzőtt volt legionellával, az épületek 49 %-ában pedig meghaladta a Legionella csíraszám a közegészségügyi kockázatot jelentő 1000 TKE/l értéket. A leggyakrabban, a legionellára nézve pozitív minták mindegy 75 %-ából Legionella pneumophila 2-14-es szerotípusú baktériumokat azonosítottak.

A központi melegvízellátás bizonyult a legfőbb kockázati tényezőnek, amelyek – szemben a egyéni rendszerek 16 %-ával – 46 %-a volt legionellával szennyezett. Az egyéni melegvízelőállítású rendszerekben az épület típusától függetlenül általánosan alacsony kolonizáltságot találtak. Az iskolák szennyezettsége hasonlóan magas volt, mint a szálllodáké és a kórházaké, azaz valószínű ezen épülettípus kockázati jelentősége alulbecsült.

A rétegvíz eredetű vízzel ellátott vízminták pozititási arányánya alacsonyabb volt a kevésbé védett vízbázisokból származókhoz képest (parti szűrésű víz, felszíni víz és kartsztvíz) A rétegvíz eredetű minták 28 %-a bizonyult pozitívnak a kevésbé védett vízbázisokból származó minták 51 %-ához képest, függetlenül attól, hogy alkalmaztak-e valamiféle vízkezelést, beleértve fertőtlenítést. A nagyobb, összetettebb és idősebb épületek szennyezettebbek voltak legionellával.

A jelen vizsgálat egy beavatkozás előtti állapotot mutat be, mivel Magyarországon a vizsgálat elkészültekor még nem volt törvényi szabályozás Legionella baktérium környezeti monitorozására+. Az eredmények célzott vizsgálatok és kockázatfelmérés elvégzésének szükségességére hívják fel a figyelmet. A vizsgálat során azonosított kockázati tényezők indikátorként használhatók előzetes kockázatbecsléshez és segíthetik a beavatkozások priorizálását.”

Az eredeti cikk elérhető a Science Direct és a Water Research oldalán.

Kérésére, személyes felhasználásra és a szerzői jogok tiszteletben tartásával, a teljes cikket szívesen megküldöm Önnek.

+már van Magyarországon is jogszabályi kötezettség Legionella környezeti vizsgálatára és kockázatfelmérés elvégzésére. Erről többet az Megjelent az EMMI Legionella rendelete!!!!!! című blogbejegyzésben olvashat.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Így azonnal értesülhet a legfontosabb hírekről.