Megjelent a Módszertani levél 2019. évi, 4. kiadása

A mai napon jelent meg az ÁNTSZ honlapján a Nemzeti Közegészségügyi Központ  a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról szóló 2019/2. sz. Módszertani levelének aktuális, 4. kiadása.

A Módszertani levél kiadásának célja – ahogy az annak 1.2 fejezetében megfogalmazásra is kerül –az az, hogy a dokumentum 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletben leírt fő szabályoknak és előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósításához segítséget adjon. A rendelet 9.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet szerint érintett, azaz a Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a Módszertani levél adott évi, aktuális kiadása alapján kell elvégezni a kockázatértékelést és a kockázat csökkentését.

A Módszertani levél 4. kiadása szinte csak tipográfiai változásokat tartalmaz az előző évihez képest és néhány apró kiegészítést tartalmaz, úgymint pl.

A 2.1 pontba bekerült a következő mondat:
„Az üzemeltető/tulajdonos felelőssége attól a ponttól kezdődik, ahol a víz a létesítménybe vagy az adott vízrendszerbe belép, hálózati vizek esetén (praktikussági okokból) a vízórától.”

A 2.1.8.1-es pontban kiegészíti a mintavétel szabályait:
„A Legionella mintavétel különleges szabályai: …. Ha egy csaptelepről történik a hideg és a meleg víz vizsgálata is, akkor először a meleg vízből és csak ezt követően történjen meg a hideg vízből való mintavétel – a szükséges kifolyatási idők betartásával.”


A Módszertani levél 4. kiadása tehát a mai naptól szabadon hozzáférhető és letölthető az ÁNTSZ honlapjáról:

A Módszertani levél az Nemzeti Népegészségügyi Központ szellemi tulajdona, bárki által elérhető, ingyenes kiadvány. A Módszertani levelet vagy annak részeit árusítani, vagy hivatkozás nélkül felhasználni tilos.

Szólj hozzá!