Jégkészítő-berendezéssel összefüggésbe hozott nosocomialis legionárius megbetegedés

Egy 720-ágyas egyetemi kórházban egy lélegeztetett 66 éves férfi nosocomialis legionellosisban betegedett meg három hónapos intenzív terápiás ellátása alatt. Kóroki ágensként a Legionella pneumophila baktérium 6-os szerotípusát azonosították. A beteg hálózati vízzel nem kerülhetett kapcsolatba azt a jég-chipset leszámítva, ami az intenzív terápiás osztály jégkészítő berendezéséből származott.

A jégkészítő berendezés által készített vett jégmintából is (4,3 TKE/mL) és a hideg tápvízből is kitenyészett kitenyészett 6-szerotípusú Legionella pneumophila baktérium. Utóbbi olyan magas csíraszámban, ami nem volt számolható. A beteg közelében található mosdókból vett hideg- és melegvíz minták mind negatívak voltak a baktériumra nézve. A beteg ellátásához csak steril vizet használtak (lélegeztetőgép, száj-higiéné stb.). Korábban a kórházi használati melegvíz rendszer is kontaminált volt L. pneumophila 6-tal, de minden ellenörző vízminta negatív volt már aztán, hogy az előző évben megkezdék a használati melegvíz klóros fertőtlenítését. A hálózati hidegvízből korábban sem tudtak legionellát kimutatni.

Az eset után a jégkészítő-berendezést 2 órán keresztül 2,625 % nátrium-hipokloritos átmosastással fertőtlenítették. Kicserélték a víz betáplálás vezetékét, illetve az előremenő hidegvíz-hálózatot 48 órán keresztül 83 ppm nátrium-hipoklorittal fertőtlenítették. Ezután egyetlen ellenörző mintából sem tudtak legionellát kimutatni. Több nosocomialis legionárius betegséget nem regisztráltak.

Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy akár jégkészítő berendezés is szolgálhat legionellák rezervoárjaként.

Forrás: Graman, P.S., Quinlan, G.A. and Rank, J.A. (1997) Nosocomial legionellosis traced to a contaminated ice machine. Infect Control Hosp Epidemiol 18(9), 637-640.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9309436

fotó: blog.alwawee.com

Szólj hozzá!