21 kifejezés, amit ismernie kell, ha a legionelláról van szó

vízcsap

A Legionella-rendelet megjelenésével mind szélesebb tömeg találkozik a Legionella baktérium és a legionellózis kérdéskörével. Gyakran azonban egy-egy kifejezés értelmezése gondot okozhat. A teljesség igénye nélkül gyűjtöttem össze pár kifejezést és azok meghatározását.

AEROSZOL: a gáznemű közegben nem ülepedő, szabad szemmel nem látható, folyadék vagy szilárd részecskéket (10–500 nanométer) finom eloszlásban tartalmazó diszperz rendszer (forrás: Az emberi erőforrások minisztere 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelete a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról továbbiakban 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet).

BAKTERICID HATÁS: Baktériumölő hatás, a baktériumok növekedésének és szaporodóképességének irreverzibilis felfüggesztése, a sejt a hatás megszűnte után sem képes életműködésre, szaporodásra. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

BIOCID: A biocidok olyan kémiai anyagok vagy mikroorganizmusok, amelyeket kártevő élőlények ellen használnak, és azokat elpusztítja, elriasztja, vagy károkozását bármely más módon akadályozza. Nem számítanak biocidnak azok a termékek, amelyek pusztán fizikai/mechanikai hatással bírnak (mint például a légycsapó, vagy akár a mechanikus vagy ragasztós egércsapda); valamint a gyógyszerek sem. Gyakorlati okokból elválasztják egymástól a biocidokat és a növényvédőszereket is, bár sok hatóanyagot (pld. rovarirtókat) mindkét célra felhasználják. (forrás: magyar wikipedia biocid szócikk)

BIODISZPERGÁLÓ SZER: vegyszer, amely a nedves hűtőtorony vizéhez adva segít a biofilm levállásában.

BIOFILM (ÉLŐBEVONAT): a víz – szilárd fázishatárokon létrejövő biológiai bevonat (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

DIP SLIDE TESZT: Táptalajlemez felületek és folyadékok félkvantitatív monitorozásához. A Dip Slide lemezzel végzett teszt bizonyos mikroorganizmusok jelenlétének igazolására alkalmazható.

EUKARIÓTA: Membránnal körülvett sejtmaggal és (általában) egyéb autonóm sejtorganellumokkal rendelkező sejttípus, illetve ilyenekből felépülő élőlény (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER: egy létesítményben élő, dolgozó vagy azt látogató személyek melegvíz használati igényét biztosító melegvíz-előállító, -tároló és -elosztó hálózatok összessége (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

KOLONIZÁCIÓ: Mikroorganizmusok szaporodása, miután valamely gazdaszövethez vagy felülethez tapadtak (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

LEGIONELLOSIS: a Legionella által okozott megbetegedések összefoglaló neve (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA: vizes környezetekben és talajban gyakran előforduló baktériumnemzetség, amely az épített vízrendszerekben emberi egészségkockázatot jelentő mértékben elszaporodhat (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA-EXPOZÍCIÓ SZEMPONTJÁBÓL KOCKÁZATOT JELENTŐ KÖZEG: azon 20–50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA-FERTŐZÉSI KOCKÁZATOT JELENTŐ LÉTESÍTMÉNYEK: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

NEDVES HŰTŐTORONY: olyan berendezés, amelyben a felmelegedett víz légárammal szemben haladva lehűl, miközben a víz egy része a környezeti levegőbe párolog és a lehűtött víz jellemzően valamilyen hőcserélőhöz kerül visszavezetésre, ahol ismét felmelegszik (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

MONITORING:

  • a vízhőmérséklet mérése (a végkifolyókon végzett hőmérsékletmérés, amelyet kalibrált vízhőmérővel kell végezni meleg víz esetén a víz egy perces, hideg víz esetén annak két perces kifolyatását követően) vagy
  • a Legionella-koncentráció vizsgálata/meghatározása
  • a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálata (speciális esetekben)

(forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

[1hivatkozas]

PLANKTON: A vizekben lebegő életmódot folytató élőlények összessége, amelyek altív mozgásánál lényegesebb a vízzel való sodródás a helyváltoztatás során. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

PROKARIÓTA: Sejtesszerveződésű élőlény, amely nem rendelkezik (membránnal határolt) sejtmaggal és membránnal körülhatárolt sejtszervecskékkel. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

SZEROTÍPUS (SZEROVAR): Hasonló antigén tulajdonságokkal rendelkező törzsek csoportja. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TÁPTALAJ: Olyan tápoldat(ok), tenyészközegek, amelyeket mikroorganizmusok,szövetek,szervek,stb. tenyésztésére használnak.(Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TÖRZS: Közös eredetű (egyetlen sejtből vagy telepképző egységből származó), azonos jelzéssel ellátott, folyamatos átoltással fenntartott tenyészetek összessége (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TKE/ml, VAGY TKE/l: Telepképző egység 1 ml vagy 1 liter mintára vonatkoztatva.

.

Készült a brodeuxuk.com angol nyelvű blogbejegyzés ötlete alapján. kiemelt kép: www.atriumsoft.com

.
A lista bővítésére javaslatokat szeretettel várunk!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Így azonnal értesülhet a legfontosabb hírekről.