Munkavédelem: Európai Politikák és helyes gyakorlatok

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség összefoglaló kiadványa a legionella baktériumról és a legionárius betegségről magyar nyelven. OSHA facts - Legionella

A légionárius betegség a tüdőgyulladás egyik formája, amelyet a Legionella pneumophila baktérium és a vele rokon baktériumfajok okoznak. A betegség enyhébb formája a Pontiac-láz nevű légzőszervi fertőzés. A légionárius betegség általában a Legionella baktériummal fertőzött apró vízcseppek (aeroszolok) belélegzésével terjed. Mégis, a Legionella baktériummal érintkező emberek legtöbbje nem betegszik meg, és a betegség emberről emberre történő terjedését sem jegyezték még fel. Bizonyos embereknél a légionárius betegség kialakulásának kockázata magasabb, pl. 45 éven felülieknél, dohányosoknál, túlzott alkoholfogyasztóknál, a légzőszervi- vagy vesebetegségben szenvedő, illetve csökkent működésű immunrendszerrel rendelkező személyeknél.
A légionárius betegség nemcsak az átlagos népességet veszélyezteti, pl. a szállodában megszálló utazókat, hanem a dolgozókat is, különösen a légkondicionáló és vízellátó rendszerek karbantartóit.
Bizonyított, hogy a ködképző berendezések közelében dolgozók, a fogorvosok, a tengeri olajfúró tornyok dolgozói, a hegesztőmunkások, a járműmosók, a bányászok, az egészségügyi dolgozók, különböző ágazatok ipariszennyvíz-kezelő üzemeinek dolgozói, pl. a rost- és papírüzemek dolgozói is érintkezhetnek Legionella baktériummal.
Európában létrejött egy hálózat (EWGLI) a légionárius betegség epidemiológiai és mikrobiológiai jellemzőiről rendelkezésre álló ismeretek bővítése érdekében, ám a munkahelyi kockázatokat
ez a hálózat nem vizsgálta. Ezért a munkahelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható adatok a légionárius betegségről. 2010. április 1-jén az EWGLI hálózatot átvette az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, és a Légionárius Betegség Európai Felügyeleti Hálózata (ELDSNet) elnevezést.

A Legionella fejlődésének feltételei „
– 20 °C és 45 °C közötti vízhőmérséklet „
– Álló- vagy lassan cserélődő víz „
– Magas mikrobakoncentráció, beleértve az algákat, amőbákat, nyálkát, egyéb baktériumfajokat „
– Biofilm, vízkő, üledék, iszap, rozsda vagy egyéb szerves anyag jelenléte „
– Lebomló vízvezeték-szerelési anyagok, például gumiszerelvények, amelyek tápanyagot biztosítanak a baktériumok fejlődéséhez

Legionella baktériummal történő érintkezés szempontjából kockázatos rendszerek „
– Hűtőtornyot tartalmazó vízvezetékrendszerek „ – Párologtató kondenzátort tartalmazó vízellátó rendszerek „
– Meleg- és hidegvízvezeték-rendszerek „
– Spa medencék (sugármasszázskádak, meleg vizes kádak és spa fürdők) „
– Párásítók és ködképző rendszerek „
– Fogorvosi székek vízcsövei „
– Levegőztető medencék a biológiai szennyvízkezelő üzemekben és ipariszennyvíz-kezelő üzemekben „
– Nagynyomású víztisztító berendezések „
– Egyéb üzemek vagy rendszerek, amelyekben a vízhőmérséklet várhatóan meghaladja a 20 °C-os hőmérsékletet, és amelyekben permet vagy aeroszol képződik

A fenti rendszerek tisztítása és karbantartása során fellép a Legionella baktériummal történő érintkezés veszélye.

A Legionella jelentette kockázatok csökkentése
A Legionella baktériummal történő érintkezésből eredő kocká- zatokat általában olyan intézkedésekkel csökkentik, amelyek meggátolják a baktérium elszaporodását a rendszerben, illetve csökkentik a vízcseppecskékkel és aeroszollal való érintkezést.
Az elővigyázatossági intézkedések közé tartoznak az alábbiak: „
– vízpermetek képződésének csökkentése; „
– a 20 °C és 45 °C közötti vízhőmérséklet kialakulásának elkerülése; „
– folyamatos vízcsere;
– az állóvíz elkerülése, mert ez elősegíti a biofilm képződését; „
– baktériumoknak és más mikroorganizmusoknak menedéket vagy tápanyagot nyújtó anyagok használatának mellőzése; „
– a rendszer és a benne lévő víz folyamatos tisztán tartása.
Végső eshetőségként a karbantartó személyzet számára egyéni védőfelszerelés viselése válhat szükségessé (mint például légző- maszk).

EU-OSHA-jelentés: Legionella és légionárius betegség: szakpolitikai áttekintés
A jelentés bemutatja a Legionella és a légionárius betegség jogszabályi keretrendszerét az Európai Unióban, az EU-tagállamokban és az EU-n kívüli országokban, a szabályozás gyakorlati megvalósításával kapcsolatos egyéb normatív dokumentumokkal (szabványok, útmutatók stb.) együtt. A jelentés összefoglalást nyújt a nemzetközi szervezetek, úgymint a WHO vagy az ISO, és a szabványügyi testületek, mint a CEN politikáiról is.
Nemzeti szinten a Legionella ellen csaknem az összes európai ország bevezetett valamilyen közegészségügyi politikát, míg egyes államok munka-egészségügyi szabályozásában külön meg is említik. A legtöbb EU-tagállamban a Legionella munkahelyi kockázatával olyan törvények, rendeletek stb. foglalkoznak, amelyek a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelven alapulnak. A

Legionella kockázatának kezelése hajókon
A Legionella kitörésére gyakran hajókon kerül sor, ahol a fedélzeti vízrendszerek jelentenek kockázati tényezőt. A Holland Közlekedési és Vízgazdálkodási Felügyelőség (Inspectie Verkeer en Waterstaat) útmutatót készített ezen kockázatok kezeléséről. A Legionella vízrendszerekben történő megjelenésének megakadályozásáról szóló információkat a hajókon használt vízrendszerek esetében mutatják be. Az útmutató tájékoztatást ad a különböző hajózási formák esetében illetékes felügyeleti hatóságokról, valamint a Legionella baktériummal kapcsolatos kockázatelemzési és -kezelési tervekről….

Forrás és a teljes anyag

fotó

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Így azonnal értesülhet a legfontosabb hírekről.