Szökőkutak és fogászati berendezések, mint feltételezett Legionella expozíciós források

IMG_9583

A nem megfelelően karbantartott szökőkutak és fogászati berendezések az aeroszol kibocsátás miatt Legionella expozíciós források lehetnek, azonban Legionella kolonizáltságuk mértékéről kevés adat áll rendelkezésre a szakirodalomban.

Kültéri szökőkutak esetében a nem megfelelően adagolt biocidok, a szakaszos üzemmód és az akár 20 °C felé emelkedő vízhőmérséklet elősegítheti a legionellák elszaporodását. Kedvező időjárás esetén az aeroszol nagy hatótávolságban szétterjedhet. A fogászati kezelőegységek rendszertelen használata miatt pangó vízterek alakulnak ki, a műanyag csövek, mint tápanyagforrások és a környezetivel egyező hőmérséklet kedvező feltételeket teremtenek a legionellák elszaporodásához.

A nagy fordulatszámmal működő kézi darabok használatakor a páciensek és a személyzet expozíciójával is számolni kell.

Az említett expozíciós források Legionella kolonizáltságának felmérése érdekében mintákat gyűjtöttek szökőkutakból és fogászati gépekből.

Szökőkutak esetében a porlasztott vízből, vagy a medencéből történt mintavétel. Fogászati gépek esetében mintázásra kerültek a kézi darabok, az öblítővíz, illetve a hálózati víz.

A szökőkút mintákból Legionella kimutatást és számszerűsítést, a fogászati mintákból emellett 22 és 36°C-on heterotróf telepszám meghatározást, Pseudomonas aeruginosa kimutatást és számszerűsítést végeztek.

A szökőkút minták (13) többsége nem tartalmazott Legionella baktériumot a kimutathatósági határ (100 TKE/L) felett, holott a vízhőmérséklet többnyire meghaladta a 20°C-t. Így további vizsgálatok szükségesek (telepszám, biocid koncentráció), figyelembe véve a szökőkutak üzemeltetési módját is.

A fogászati gépek kézi darabjai hálózati vízzel (6), vagy desztillált vízzel (6) üzemeltek. Legionellát a hálózati vízzel üzemelő kézi darabokból mutattak ki (3), a Legionella csíraszámok a közegészségügyi kockázatot jelentő értéket (1 000 TKE/L) többszörösen meghaladták (4 700 L. pneumophila 1; 20 000, 80 000 TKE/L L. species). P. aeruginosa két hálózati vízzel üzemelő kézi darabból volt kimutatható. Az öblítővízminták (7) közül egy mintából mutattak ki legionellát, a heterotróf telepszám értékek a tápvíz mintákhoz képest egy vagy két nagyságrenddel is magasabbak voltak.

A fogászatokkal kapcsolatos eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a gépek karbantartásának részeként a vízhálózat fertőtlenítésére és a vízminőség vizsgálatára is szükség lenne, azonban hazánkban erre vonatkozóan jelenleg nincs szabályozás.

Scheirichné Szax Anita , Kálmán Emese , Barna Zsófia , Kádár Mihály , Oravecz Katalin, Vargha Márta
Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági Főosztály
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft.

Forrás: EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVI. ÉVFOLYAM, 2012. 4. SZÁM

Kiemelt kép: www.dentalrepublic.co.uk

Szólj hozzá!