Megjelent a Legionella Módszertani levél 2021. évi, 6. kiadása

A Nemzeti Népegészségügyi Központ mint minden év elején, idén is közzétette – jogszabályi kötelezettségének megfelelően – a honlapján a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról szóló Módszertani levél 2021. évi, 6. kiadását.

A dokumentum itt érhető el. 

A dokumentum mind az üzemeltetők, mint a hatósági szakemberek részére segítséget nyújt a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléshez.

Újdonság, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ – követve a LegionellaKontroll blog hagyományát – az idei kiadás megjelentetésekor összeszedte a Módszertani levél legfőbb változástatásait, amelyek a következők:

  • Pontosításra kerültek a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletben meghatározott Legionella vizsgálat módszertani követelményei. Ez az új vizsgálati módszerek megjelenése miatt vált szükségessé (2.1.8.2 fejezet)
  • A hűtővizekből, illetve a nedves hűtőtornyok pótvizéből vizsgálni ajánlott kémiai paraméterek köre áttekintésre, pontosításra került, és ahol lehetséges, célértékjavaslat került az egyes paraméterekhez. Ezen kémiai indikátorok nyomon követését a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet kötelezően nem írja elő, kontrolljuk azonban nemcsak a legionellák elszaporodását előzi meg, hanem segítséget nyújt a hűtőtornyok gazdaságosabb üzemeltetéséhez. Ezek a korábbi 2.1.8.5 fejezetből a 6. kiadásban átkerültek a 2.2.5.2 fejezetbe.
  • A COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan kiadott „Ajánlás használaton kívül helyezett épületek vízrendszerének újbóli üzembe helyezésére” dokumentum 12. mellékletként került a Módszertani levélbe. Nem kérdés ennek fontossága, a LegionellaKontroll Blog is foglalkozott a kérdéssel a pandémia kitörésekor.
  • Áttekintésre került a korábban használt töltővíz/tápvíz/pótvíz fogalom a medencés fürdőkkel kapcsolatban. A terminológia pontosítása jelentésbeli változást nem eredményez.

Bízom benne, hogy a változások könnyebbé teszik a munkájukat. Egyúttal köszönöm partnereinknek, ügyfeleinknek a Módszertani levél korábbi verzióival kapcsolatos észrevételeiket. Igyekeztem ezeket megfontolni és a lehetőségeimhez mérten képviselni az NNK Szakemberei felé a Módszertani levél felülvizsgálatakor.