Miért van szükség a Legionella kockázatértékelésre? Egyáltalán miért született a rendelet?

Miért született a rendelet? Miért kell egy újabb papír a fiókba?

Európa legtöbb országában már a 2000-es évek elején volt valamiféle szabályozás a vizes rendszerek Legionella szennyezettségével kapcsolatban. Olyan szerencsés voltam, hogy részt vehettem egy tanfolyamon Londonban 2007-ben, ahol több európai ország képviselője elmondta, hogy náluk hogyan szabályozott ez a terület. Nagyon nagy szórást tapasztaltunk. Nálunk, Magyarországon az üzemeltetők ezzel a kérdéssel akkortájt még jellemzően nem foglalkoztak (ez alól kivételt elsősorban a francia, angol, holland stb. vállalatok hazai leányvállalatai képeztek).

A tanfolyamon megfigyelhettük, hogy azokban az országokban volt már valamiféle szabályozás a Legionella kockázat témájában, ahol zajlott már le komolyabb, akár több száz embert is érintő legionárius betegség járvány. A legtöbb országban tehát a jogi szabályozást az első nagyobb járvány lezajlása után vezették be (ugyan nem Európa, de jó példa erre a 2015-ös New Yorki-i legionellózis járvány, ahol annak lecsengése után vezették be, hogy a nedves hűtőtornyok üzemeltetése – egyébként pont úgy, mint Magyarországon – regisztrációhoz kötött. A zsúfolt Bronx városnegyedben, ezen regisztráció hiányában ugyanis a hatóságok nehéz helyzetben voltak, amikor a megbetegedést okozó Legionella forrását akarták azonosítani. De ne is menjünk olyan messzire, hiszen Európában is zajlottak már le nagy, több száz fő megbetegedésével járó Legionárius betegség járványok.

KORÁBBI CIKKÜNK

Az is megfigyelhető volt az egyes országok szabályozási rendjében, hogy elsősorban arra a közegre vagy közegekre kiélezett a szabályozásuk, amely közegekkel kapcsolatba voltak hozhatók ezek a nagy járványok, így a francia szabályozás középpontjában a nedves hűtőtornyok, a németében a hálózati víz áll, Hollandiában pedig pezsgőmedence eredetű volt a legnagyobb járvány. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban meg – ahol igen komoly hagyománya van a víz eredetű megbetegedések megelőzésének – minden kockázati közeg azonos mélységben érintett a szabályozásban.

Mindezzel szemben Magyarországon az ún. Legionella rendelet megszületéséhez nem volt szükség nagyobb járványra. A szabályozás szakmai létjogosultsága ennek ellenére nem is kérdés. Az a tapasztalat, hogy a hazai vizes közegek – a rendelet megszületése előtt – igen komolyan szennyezettek voltak Legionella baktériummal. A Water Research neves szakmai folyóiratban megjelent tudományos cikk (amelynek én vagyok az első szerzője) azt írja le, hogy a hazai használati melegvíz-rendszerek 60 %-a szennyezett különböző mértékben legionellával, nem ritkán azonnali beavatkozást igénylő mértékben. 

KORÁBBI CIKKÜNK

A doktori kutatásom során pedig azt tapasztaltam, hogy – a hálózati víz nagymértékű szennyezése mellett – a pezsgőmedencék egyharmada is szennyezett Legionella baktériummal. (A pezsgőmedencék a fokozott aeroszolképződés miatt jelentenek kockázatot, mivel az onnan kikerülő vízcseppek könnyen jutnak a tüdőbe.) A nedves hűtőtornyok esetében is hasonlóan magas szennyezettségi aránnyal számolhatunk és a nedves hűtőtornyok jelentette egészségkockázatot az növeli tovább, hogy mivel a berendezésből kikerülő aeroszol nagyon nagy távolságra eljuthat (akár több km-re is), így az exponáltak száma, azaz azok száma, akik belélegzik az onnan kikerülő – adott esetben Legionella baktériumokat is tartalmazó – vízpermetet/aeroszolt, nagyságrendekkel nagyobb lehet, mint egy pezsgőmedence vagy egy használati melegvíz-rendszer esetében.

Ez alapján tehát a döntéshozók látták, hogy

  • vannak a világon nagy Legionárius betegség járványok, közülük nem kevés Európában és a megbetegedettek száma nem ritkán több száz főt is eléri,
  • a hazai vízrendszerek közül a legnagyobb kockázatot jelentők, úgymint a hálózati hideg- és melegvízrendszerek, a nedves hűtőtornyok és a pezsgőmedencék, komolyan szennyezettek lehetnek legionellával. 

Ezek a tények pedig egyértelműen alátámasztották a rendelet megszületésének létjogosultságát.

Mi a célja a rendeletnek?

  1. Az üzemeltetők/a tulajdonosok a vizes rendszereiket a Legionella kockázat figyelembevételével üzemeltessék és
  2. kiugró Legionella-vizsgálati eredmények esetén
    – ismerjék fel és kezeljék helyén a problémát, illetve
    – tudják, mi a teendő, azaz milyen kockázatcsökkentő lépésekre van szükség.

És itt kérdezek vissza: Ez valóban csak egy újabb papír a fióknak?

Nem, ugyanis a medence, a fogorvosi szék, a melegvíz-rendszer stb. üzemeltetője felelős

  • a létesítmény területén megforduló, a rendszerekből kikerülő aeroszollal kapcsolatba kerülő látogatók (nem szabad elfelejteni például, hogy az adott rendszer üzemeltetése után egy zárt légtérben órákkal később is akár lebegve maradhat a légtérben a baktérium) és a
  • a dolgozók egészségéért.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindemellett az üzemeltető társadalmi felelőssége is egyértelmű, mivel pl. a nedves hűtőtornyokból kikerülő aeroszol – mint fentebb már megfogalmazásra került – akár több km-es távolságban is képes tömeges megbetegedéseket okozni, azaz a lakossággal szemben is igen komoly a felelősség, gondoljunk csak vissza a new yorki példára.

Emiatt a kellő körültekintéssel és tudatosan elkészített Legionella kockázatértékelés és megfelelő monitoring akár életet is menthet!

 

(kiemelt kép forrása: driventoblog.wordpress.com)

Amennyiben kiváncsi legfrissebb híreinkre, iratkozzon fel!:

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön az "Küldés" gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja és Önre nézve kötelezőnek ismeri el az Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatot és kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához.

Dr. Barna Zsófia

Dr. Barna Zsófia

környezetegészségügyi szakember, Legionella szakértő,
a Prevalence of Legionella in premise plumbing in Hungary című cikk egyik szerzője.

Kötelező Legionella kockázatbecslés

2016-tól az EMMI 49 /2015 (XI. 6) rendelet alapján kötelezően kockázatbecslést kell készíttetnie, ha az Ön létesítménye Legionella fertőzési kockázatnak van kitéve.

Legnépszerűbb:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!