Pályázati lehetőség: Betegbiztonság növelését célzó infrastrukturális fejlesztések

Nagyon sokszor kapom/kapjuk azt a kritikát, amikor egy-egy beszélgetés során szóbakerül, hogy én magam is részt vettem a „Legionella-rendelet” és a rendelet által hivatkozott Módszertani útmutató megalkotásában, hogy nem gondoltunk bele, micsoda költséget ró/róhat ez az üzemeltetőre. De, belegondoltunk. Néha elég egy kis odafigyelés, egy kis „Legionella-tudatos” gondolkodás, de vannak olyan létesítmények, amelyek üzemeltetőitől valóban komoly anyagi áldozatot követelhet a rendeletnek való megfelelés. Talán az ő számukra hasznos lehet az alábbi pályázati lehetőség.

[2hivatkozas]

A Kormány honlapján megjelent egy felhívás „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” címmel (a Felhívás kódszáma: EFOP-2.2.18-17) az alábbi kísérőszöveggel „Magyarország Kormányának felhívása a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és járványügyi feladatokat ellátó, mikrobiológiai laboratóriumot működtető megyei kormányhivatalok részére a betegellátás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális fejlesztése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi ellátás strukturális kihívásainak kezelését, az ellátórendszer prevenciós kapacitásának, eredményességének és hatékonyságának javítását és az ellátás időtartamának lerövidítését. A cél elérését a Kormány a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és a megyei kormányhivatalok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt maximum 200 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének javításához, betegbiztonsági infrastrukturális fejlesztések megvalósításával,
 • a biztonságos egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítéséhez,
 • az ellátórendszerben dolgozók és a betegek elégedettségének növeléséhez, valamint
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.”

A jelen Felhívás részcéljai:

 • rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztése, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető,
 • az egységes betegazonosító rendszer intézményi bevezetésének elősegítése,
 • a biztonságos gyógyszeradagolás intézményi feltételeinek kialakítása,
 • valamint a kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által.

Az Eszközspecifikációs melléklet az EFOP-2.2.18-17 „„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című felhíváshoz több ponton nevesíti a Legionella baktériumot és több megoldást kínál a kórházi környezetben a víz eredetű nosocomiális fertőzések, köztük a Legionella kockázat csökkentésére.

Néhány példát kiemelve:

1.9. Vízhálózati végkifolyókra (vízcsapokra) telepített szűrőrendszer
A rendszernek alkalmasnak kell lennie – az infekciókontroll szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek helyiségeinek vízhálózati végkifolyóira telepítve – a hálózati vízzel terjedő fertőző betegségek terjedésének visszaszorítására.
Kizárólag kiegészítő funkcióként, amennyiben a központi (1.12. pontban foglalt megoldás kiegészítésére) megoldás mellett esetlegesen kiegészítő mellékrendszer található, amelynek nem gazdaságos a központi rendszerbe való illesztése.

(A vízhálózati végkifolyókra szerelhető szűrőrendszerek hatásáról a vízminőségre és a nosocomiális infekciók incidenciájának csökkentéséről már korábbi blogcikkünkben kitértünk.)

[1hivatkozas]

1.10. Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek
Elsősorban a kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (műtő, intenzív osztály, transzplantált intenzív, fertőző osztály, gyermekosztály, kórtermek stb.), illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezések telepítése. (A rendszer tervezésekor figyelemmel kell lenni többek között pl. a rendszer üzembeállítása után az adott intézmény teljekörű Legionella vizsgálata.)

1.12. Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás telepítése
A hálózati vízellátó hálózatban található kórokozó baktériumok, kiemelten a legionella mentesítésének megvalósításához szükséges technológia telepítése, a rendszer tisztítása, majd a legionella vizsgálata. A fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi intézményben. HMV és/vagy ivóvíz hálózatokra.

 • Klórdioxid vagy klórion technológia.
 • Automatikus rendszer.
 • Adagolás kontrol.
 • Legionella védelem.
 • A rendszer üzembeállítása előtt a hálózat mechanikai tisztítása, lerakódások eltávolítása.
 • A rendszer üzembeállítása után az adott intézmény teljekörű legionella vizsgálata.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2. naptól 2017. szeptember 28. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. május 2.- 2017. június 2.
 • 2017. június 12. – 2017. július 12.
 • 2017. július 20 – 2017. augusztus 18.
 • 2017. augusztus 28 – 2017. szeptember 28.

Az első benyújtási szakaszban csak olyan támogatási igény kerülhet benyújtásra, amely 12 hónap alatt megvalósítható és a projekt fizikai zárása 2018. október 31-ig megtörténik.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Így azonnal értesülhet a legfontosabb hírekről.